A klub

1868-ban – Anglia után elsőként Európában – a győri polgárok kezdeményezésére Mo-n is megjelent a lövészet mint sport. A Vadász és Versenylap című újság a következőket írta: “A galamblövészet is a sport egy nemét képezvén, s a lövésbeni ügyesség előmozdítására nagy befolyással lévén, örömmel látjuk azt nálunk is gyakoroltatni, s lapunkban szívesen engedünk helyet az errőli tudósításnak. Győré az elsőség e sportág kezdeményezésében. Sportlapunk első tudósítása a győri Széchenyi-ligetben 1868. július 8-án lefolyt galamblövészetről szól.” …  ezt követően részletesen és szemléletesen mutatja be a versenyt, a résztvevőket, fegyvereket … majd így zárja a tudósítást: “Az idő igen kedvező volt, sokan nézték a versenyt, melyhez hasonlók, hisszük nemsokára többször tartatnak, miután gróf Keglevich Béla úrnak sikerült még azon este egy galamblövész club megalakítása.”

Ezt a hagyományt folytatva, az első győri lövészklubot jogelődjének tekintve,  Laczik László ny. hör. alezredes elnökletével, 1981-ben alapították meg győri polgárok Győri Erdész-Vadász Lövészklubot, amely ma a Győri Lövészklub nevet viseli.

A klub célja a  több mint 100 éves győri polgári lövészhagyomány ápolása, a működési területén élő, a lövészet iránt érdeklődő polgárokat összefogása, számukra gyakorlási lehetőség biztosítása, és kinevelni a magyar nemzeti sportlövészet élvonalának utánpótlását.

Az elmúlt évtizedek során a GYLK keretében nagyszámú győri és környéki érdeklődő ismerkedhetett meg a lövészet e kultúrált módjával, közülük sokan büszkélkedhetnek országos-, európai- és világbalynoki helyezésekkel.

A klub jelenleg is egyik bázisa a győri lövészsportnak, kertvárosi lőterünkön minden sportfegyver-típus és kaliber használható.

A legifjabb korosztály számára a révfalui légfegyveres lőtér teremt lehetőséget e szép sport gyakorlására.

Szakágaink:

 • Pisztoly szakág – kis- és nagykaliber
 • Puska – kis- és nagykaliberű golyós, illetve sörétes
 • Elöltöltős szakág – feketelőporos fegyverek .50 kaliberig,
 • Légfegyveres szakág – légpisztoly, légpuska.
 • Szituációs szakág. (Rapid shooting és Steel challenge fegyverágak)

A klub fegyverarzenáljában a marok- és hosszúfegyverek egyaránt megtalálhatók, így a saját fegyverrel nem rendelkező tagjaink is hódolhatnak szenvedélyüknek, és az érdeklődők is ki tudják próbálni ezt a szép sportot.

A Győri Lövészklub szolgáltatásai:

 • gyakorlati és elméleti felkészítés fegyvervizsgára,
 • lövésziskola,
 • minősítő lövészet,
 • sportlövészet,
 • fegyverek belövése,
 • szituációs lövészet,
 • vadászok, örző-védő cégek részére gyakorlási lehetőség,
 • önvédelmi lőgyakorlat végrehajtása, igazolása.